PolskiAngielski
Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
  • PayU
  • PayPal
  • Przelewy24
  • Hotpay
  • Bluemedia

IBO

Oferowane produkty marek IBO, Rohtenbach i Einbach są objęte 2-letnią gwarancją producenta.

Zachęcamy, by przed wysłaniem reklamacji uważnie przeczytać instrukcję obsługi. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym działem Wsparcia Technicznego lub bezpośrednio z serwisem Dambat. Jeżeli wada produktu zakwalifikuje się do naprawy gwarancyjnej, nie poniosą Państwo kosztów związanych z serwisowaniem ani transportem urządzenia.

Serwis Dambat
Adamów 50, 05-825 Adamów
tel.: 22 632 86 09
@: serwis@dambat.pl

 

Jak wysłać reklamację?


W celu złożenia reklamacji urządzenie należy dostarczyć do oficjalnego serwisu. Aby zamówić odbiór przesyłki na koszt producenta, należy wypełnić dostępny TUTAJ formularz. 
 
Wymagane dokumenty: 1. dowód zakupu,  2. Karta Gwarancyjna (ostatnia strona instrukcji),  3. powód reklamacji,  4. dane kontaktowe zgłaszającego (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres wysyłki)

UWAGA! Wysyłane urządzenie należy starannie osuszyć i zabezpieczyć do wysyłki. Podczas pakowania zaleca się zastosowanie wypełniaczy.
Jeżeli reklamacja dotyczy jednego z urządzeń wchodzących w skład zestawu, nie ma potrzeby odsyłania całości. Rozłączenie pompy i zbiornika/sterownika znacznie ograniczy ryzyko uszkodzenia w transporcie.

 
Warunki gwarancji

 
1. Gwarantem urządzenia jest PHU DAMBAT, adres serwisu Adamów 50, 05-825 Adamów

2. Dla klientów posiadających oryginał dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, lub oryginał
faktury okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

3. Gwarancja nie włącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie wad urządzenia powstałych w wyniku błędu w produkcji.

5. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

6. Gwarancja nie obejmuje:
• Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej obsługi lub eksploatacji niezgodnej z
przeznaczeniem i instrukcją obsługi
• Uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych, których przyczyna tkwi poza
urządzeniem, którego gwarancja dotyczy (np. uszkodzenia mrozowe, transportowe, pożar,
powódź, itp.)
• Uszkodzeń powstałych na skutek ingerencji w konstrukcję urządzenia osób nieupoważnionych
przez gwaranta

7. Gwarancja traci ważność w przypadku:
• Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osobę
nieupoważnioną przez gwaranta
• Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie prób demontażu urządzenia przez osobę
nieupoważnioną przez gwaranta poza czynności dozwolone instrukcją obsługi
• Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek poprawek w karcie gwarancyjnej
dokonanych przez osoby nieupoważnione przez gwaranta
• Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek rozbieżności między wpisami w karcie
gwarancyjnej a dokumentem zakupu.

8. Gwarancja obejmuje tylko urządzenia eksploatowane na terenie RP.

9. W przypadku wysyłki urządzenia do naprawy przez użytkownika:
• przy wysyłkach urządzeń między innymi o wadze powyżej 20 kg gwarant pokrywa koszty
transportu do serwisu. Przed wysyłką proszę skontaktować się z gwarantem w celu uzyskania
informacji, którą firmą kurierską wysłać urządzenie (tel.22-6328609).
Gwarant przyjmuje tylko przesyłki wysłane w usłudze standard. Przesyłki wysłane na koszt
gwaranta przy zastosowaniu innej niż standard usługi nie będą odbierane. Gwarant nie odbiera
przesyłek pobraniowych.
• użytkownik powinien przygotować (zabezpieczyć) urządzenie do transportu tak aby nie uległo
uszkodzeniu. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy klienta nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

10. Poza warunkami gwarancji, kupującemu nie przysługują żadne odszkodowania.

11. W przypadku przysłania do serwisu sprawnego urządzenia nie podlegającego naprawie
gwarancyjnej użytkownik może zostać poproszony o zwrot kosztów sprawdzenia urządzenia, oraz
zwrot kosztów odesłania urządzenia z serwisu do użytkownika.

12. W przypadku nie uznania przez gwaranta uszkodzenia za zawinione przez producenta,
użytkownik może zostać poproszony o zwrot kosztów transportu do serwisu i zwrot kosztów
odesłania urządzenia do użytkownika.

13. Jeżeli użytkownik posiada adres e-mail prosimy o podanie go poniżej
Adres e-mail użytkownika:.............................................................................. Podanie adresu przez
użytkownika ułatwi komunikację z serwisem i może przyspieszyć naprawę

14. Kontakt do ogólnopolskiego serwisu tel/fax 22-6328609, e-mail: biuro@dambat.pl Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu